• Tầng B1 - Tòa nhà LE'MAN - 117 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • cskh@bongrocer.vn
 • 090.291.6704

Rau

(39 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • Hết hàng
  NẤM BÀO NGƯ TRẮNG 200G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM BÀO NGƯ TRẮNG 200G TA

  11,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160089
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM BÀO NGƯ TRẮNG 200G TA
 • Hết hàng
  NẤM KIM CHÂM HQ 200G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM KIM CHÂM HQ 200G TA

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815160075
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM KIM CHÂM HQ 200G TA
 • BẮP CẢI TRÁI TIM VRDL

  4,000₫

  • Mã sản phẩm: 38029
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TRÁI TIM VRDL
 • XÀ LÁCH ROMAIN GREEN THỦY CANH VRDL

  5,200₫

  • Mã sản phẩm: 50060
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH ROMAIN GREEN THỦY CANH VRDL
 • Hết hàng
  XÀ LÁCH LOLO XANH
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  XÀ LÁCH LOLO XANH

  3,900₫

  • Mã sản phẩm: 50033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH LOLO XANH
 • Hết hàng
  BÔNG CẢI XANH
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  BÔNG CẢI XANH

  7,800₫

  • Mã sản phẩm: 44089
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH
 • Hết hàng
  BẮP CẢI
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  BẮP CẢI

  2,900₫

  • Mã sản phẩm: 38035
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI
 • Hết hàng
  ĐẬU COVE
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  ĐẬU COVE

  4,200₫

  • Mã sản phẩm: 37033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU QUE TRẮNG
 • Hết hàng
  XÀ LÁCH THỦY CANH MỠ XANH VRDL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  XÀ LÁCH THỦY CANH MỠ XANH VRDL

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: 50067
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH MỠ XANH VRDL
 • Hết hàng
  XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO TÍM VRDL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO TÍM VRDL

  11,300₫

  • Mã sản phẩm: 50064
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO TÍM VRDL
 • Hết hàng
  XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO XANH VRDL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO XANH VRDL

  4,400₫

  • Mã sản phẩm: 50063
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO XANH VRDL
 • XÀ LÁCH MỠ VRDL

  5,900₫

  • Mã sản phẩm: 50059
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH MỠ VRDL
 • Hết hàng
  XÀ LÁCH ICE-BERG VRDL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  XÀ LÁCH ICE-BERG VRDL

  4,800₫

  • Mã sản phẩm: 50056
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH ICE-BERG VRDL
 • Hết hàng
  ĐỌT RAU LANG SV 500G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  ĐỌT RAU LANG SV 500G

  26,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815140013
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐỌT RAU LANG SV 500G
 • NHA ĐAM

  2,600₫

  • Mã sản phẩm: 46021
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NHA ĐAM
 • Hết hàng
  NGÒ RÍ
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NGÒ RÍ

  8,500₫

  • Mã sản phẩm: 40012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGÒ RÍ
 • Hết hàng
  TRÀ XANH 300G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  TRÀ XANH 300G

  14,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815190043
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: TRÀ XANH 300G
 • Hết hàng
  CẢI MẦM
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CẢI MẦM

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140105
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI MẦM
 • Hết hàng
  MĂNG TÂY LOẠI LỚN SV 200G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  MĂNG TÂY LOẠI LỚN SV 200G

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170026
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MĂNG TÂY LOẠI LỚN SV 200G
 • BÔNG SO ĐŨA SV 200G

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170006
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG SO ĐŨA SV 200G
 • Hết hàng
  BÔNG BÍ SV 200G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  BÔNG BÍ SV 200G

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170003
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG BÍ SV 200G
 • RAU MUỐNG BABY SV 250G

  17,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815140018
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MUỐNG BABY SV 250G
 • RAU MÁ VƯỜN SV 200G

  23,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140017
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MÁ VƯỜN SV 200G
 • Hết hàng
  RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV 200G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV 200G

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140015
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV 200G
 • Hết hàng
  CẢI BẸ TRẮNG SV 450G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CẢI BẸ TRẮNG SV 450G

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140005
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI BẸ TRẮNG SV 450G
 • CẦN TÀU

  5,000₫

  • Mã sản phẩm: 41109
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÀU
 • Hết hàng
  NẤM ĐÔNG CÔ BÔNG KHÔ 100G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM ĐÔNG CÔ BÔNG KHÔ 100G TA

  60,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160100
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ BÔNG KHÔ 100G TA
 • Hết hàng
  NẤM ĐÔNG CÔ KHÔ 100G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM ĐÔNG CÔ KHÔ 100G TA

  43,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160099
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ KHÔ 100G TA
 • Hết hàng
  NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI 200G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI 200G TA

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160086
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI 200G TA
 • Hết hàng
  NẤM LINH CHI NÂU 150G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM LINH CHI NÂU 150G TA

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160082
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM LINH CHI NÂU 150G TA
 • Hết hàng
  NẤM LINH CHI TRẮNG 150G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM LINH CHI TRẮNG 150G TA

  23,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160081
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM LINH CHI TRẮNG 150G TA
 • Hết hàng
  NẤM ĐÙI GÀ HQ 200G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM ĐÙI GÀ HQ 200G TA

  32,800₫

  • Mã sản phẩm: 201815160080
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÙI GÀ HQ 200G TA
 • Hết hàng
  HÀNH PARO
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  HÀNH PARO

  5,300₫

  • Mã sản phẩm: 40066
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH PARO
 • Hết hàng
  HÀNH LÁ SV
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  HÀNH LÁ SV

  7,600₫

  • Mã sản phẩm: 40070
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH LÁ SV
 • Hết hàng
  GIÁ SỐNG SV
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GIÁ SỐNG SV

  1,600₫

  • Mã sản phẩm: 46099
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: GIÁ SỐNG SV
 • Hết hàng
  CẦN TÂY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CẦN TÂY

  5,200₫

  • Mã sản phẩm: 41031
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÂY
 • Hết hàng
  CẢI THẢO HỎA TIỄN VRDL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CẢI THẢO HỎA TIỄN VRDL

  3,400₫

  • Mã sản phẩm: 38033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI THẢO HỎA TIỄN VRDL
 • BÔNG CẢI XANH

  54,000₫

  • Mã sản phẩm: 44114
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH
 • Hết hàng
  BẮP CẢI TÍM VRDL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  BẮP CẢI TÍM VRDL

  3,900₫

  • Mã sản phẩm: 38028
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TÍM VRDL

Bộ lọc sản phẩm

Giá
Best of Nature
Best of Nature