} catch (e) {}; //]]>
 • 117 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, TPHCM
 • support@romea.vn
 • 0902916704

Rau

(59 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • BẮP CẢI THẢO HỎA TIỄN

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38022
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI THẢO HỎA TIỄN
 • BẮP CẢI TÍM

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38006
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TÍM
 • BẮP CẢI TRẮNG

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TRẮNG
 • BẮP CẢI

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38035
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI
 • BẮP CẢI THẢO

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38036
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI THẢO
 • BẮP CẢI TÍM

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38004
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TÍM
 • BÔNG CẢI TRẮNG

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 44113
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI TRẮNG
 • BÔNG CẢI XANH

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 44114
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH
 • BÔNG CẢI TRẮNG

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 44126
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI TRẮNG
 • BÔNG CẢI XANH BABY

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 44127
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH BABY
 • BÔNG KIM CHÂM SV 250G

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815170005
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG KIM CHÂM SV 250G
 • BÔNG SO ĐŨA SV 200G

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815170006
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG SO ĐŨA SV 200G
 • BÔNG THIÊN LÝ SV 200G

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815170007
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG THIÊN LÝ SV 200G
 • CẢI BẸ TRẮNG SV 450G

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815140005
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI BẸ TRẮNG SV 450G
 • CẢI THẢO HỎA TIỄN VRDL

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI THẢO HỎA TIỄN VRDL
 • CẢI THẢO VRDL

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 38032
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI THẢO VRDL
 • CẦN TÀU DALAT

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 41030
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÀU DALAT
 • CẦN TÂY

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 41031
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÂY
 • CẦN TÂY VRDL

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 41105
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÂY VRDL
 • CẢI BẸ XANH

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 41115
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI BẸ XANH
 • CẢI MẦM

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815140105
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI MẦM
 • CẢI NGỒNG

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 41110
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI NGỒNG
 • ĐẬU COVE GIỐNG NHẬT

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 37009
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU COVE NHẬT MEKO
 • ĐẬU TRẮNG VRDL

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 37023
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU TRẮNG VRDL
 • ĐẬU BẮP

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 37031
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU BẮP
 • ĐẬU QUE TRẮNG

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 37033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU QUE TRẮNG
 • ĐỌT RAU LANG SV 500G

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815140013
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐỌT RAU LANG SV 500G
 • HÀNH LÁ SV

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 40070
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH LÁ SV
 • HÀNH PARO

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 40066
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH PARO
 • HẸ LÁ

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 40022
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HẸ LÁ
 • MĂNG TÂY

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 44132
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MĂNG TÂY
 • MĂNG TÂY LOẠI LỚN SV 200G

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815170026
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MĂNG TÂY LOẠI LỚN SV 200G
 • NẤM BÀO NGƯ TRẮNG 200G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160089
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM BÀO NGƯ TRẮNG 200G TA
 • NẤM ĐÔNG CÔ BÔNG KHÔ 100G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160100
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ BÔNG KHÔ 100G TA
 • NẤM ĐÔNG CÔ KHÔ 100G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160099
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ KHÔ 100G TA
 • NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI 200G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160086
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI 200G TA
 • NẤM ĐÙI GÀ HQ 200G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160080
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÙI GÀ HQ 200G TA
 • NẤM HOÀNG KIM 170G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160087
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM HOÀNG KIM 170G TA
 • NẤM KIM CHÂM HQ 200G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160075
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM KIM CHÂM HQ 200G TA
 • NẤM LINH CHI NÂU 150G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160082
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM LINH CHI NÂU 150G TA
 • NẤM LINH CHI TRẮNG 150G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160081
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM LINH CHI TRẮNG 150G TA
 • NẤM TUYẾT TRẮNG 100G TA

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815160098
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM TUYẾT TRẮNG 100G TA
 • NGÒ RÍ

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 40012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGÒ RÍ
 • RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV 200G

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815140015
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV 200G
 • RAU MÁ 300GR

  Hàng trưng bày

  • Mã sản phẩm: 201815140104
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MÁ 300GR

Bộ lọc sản phẩm

Giá
Màu sắc
Kích thước
Siêu Thị Cao Cấp Bon Grocer
Siêu Thị Cao Cấp Bon Grocer