• Tầng B1 - Tòa nhà LE'MAN - 117 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • support@romea.vn
 • 0902916704

Rau

(85 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • BẮP CẢI THẢO HỎA TIỄN

  36,000₫

  • Mã sản phẩm: 38022
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI THẢO HỎA TIỄN
 • ĐẬU COVE GIỐNG NHẬT

  47₫

  • Mã sản phẩm: 37009
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU COVE NHẬT MEKO
 • XÀ LÁCH ROMAIN GREEN THỦY CANH VRDL

  52,000₫

  • Mã sản phẩm: 50060
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH ROMAIN GREEN THỦY CANH VRDL
 • MĂNG TÂY

  180₫

  • Mã sản phẩm: 44132
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MĂNG TÂY
 • HÚNG LŨI

  75₫

  • Mã sản phẩm: 40076
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: LÁ HÚNG LŨI
 • CẢI BẸ XANH

  54₫

  • Mã sản phẩm: 41115
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI BẸ XANH
 • XÀ LÁCH LOLO XANH

  39,000₫

  • Mã sản phẩm: 50033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH LOLO XANH
 • HÀNH LÁ

  143,000₫

  • Mã sản phẩm: 45064
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH LÁ
 • BÔNG CẢI XANH BABY

  84₫

  • Mã sản phẩm: 44127
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH BABY
 • BÔNG CẢI XANH

  78,000₫

  • Mã sản phẩm: 44089
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH
 • CẢI NGỒNG

  50₫

  • Mã sản phẩm: 41110
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI NGỒNG
 • BẮP CẢI

  32,000₫

  • Mã sản phẩm: 38035
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI
 • ĐẬU COVE

  46,800₫

  • Mã sản phẩm: 37033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU QUE TRẮNG
 • XÀ LÁCH THỦY CANH MỠ XANH VRDL

  60,000₫

  • Mã sản phẩm: 50067
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH MỠ XANH VRDL
 • XÀ LÁCH THỦY CANH OAKLEAF ĐỎ VRDL

  85₫

  • Mã sản phẩm: 50066
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH OAKLEAF ĐỎ VRDL
 • XÀ LÁCH THỦY CANH OAKLEAF XANH VRDL

  60₫

  • Mã sản phẩm: 50065
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH OAKLEAF XANH VRDL
 • XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO TÍM VRDL

  112,500₫

  • Mã sản phẩm: 50064
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO TÍM VRDL
 • XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO XANH VRDL

  43,800₫

  • Mã sản phẩm: 50063
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH THỦY CANH LOLO XANH VRDL
 • XÀ LÁCH MỠ VRDL

  58,500₫

  • Mã sản phẩm: 50059
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH MỠ VRDL
 • XÀ LÁCH ICE-BERG VRDL

  48,000₫

  • Mã sản phẩm: 50056
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH ICE-BERG VRDL
 • CẦN TÂY VRDL

  44₫

  • Mã sản phẩm: 41105
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÂY VRDL
 • SẢ CÂY VRDL

  42₫

  • Mã sản phẩm: 40068
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: SẢ CÂY VRDL
 • RAU MÁ 300GR

  16,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140104
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MÁ 300GR
 • RAU NGÓT 300GR

  12,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140103
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU NGÓT 300GR
 • ĐỌT RAU LANG SV 500G

  26,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815140013
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐỌT RAU LANG SV 500G
 • CẢI THÌA

  37₫

  • Mã sản phẩm: 41125
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI THÌA
 • Hết hàng
  NHA ĐAM
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NHA ĐAM

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: 46021
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NHA ĐAM
 • RAU MUỐNG NƯỚC

  31,300₫

  • Mã sản phẩm: 41042
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MUỐNG NƯỚC
 • Hết hàng
  RAU THƠM HỖN HỢP
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  RAU THƠM HỖN HỢP

  56,300₫

  • Mã sản phẩm: 40036
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU THƠM HỖN HỢP
 • Hết hàng
  RAU HÚNG LŨI
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  RAU HÚNG LŨI

  93,750₫

  • Mã sản phẩm: 40029
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU HÚNG LŨI
 • Hết hàng
  NGÒ GAI
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NGÒ GAI

  33,800₫

  • Mã sản phẩm: 40025
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGÒ GAI
 • NGÒ RÍ

  85,000₫

  • Mã sản phẩm: 40012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGÒ RÍ
 • TRÀ XANH 300G

  14,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815190043
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: TRÀ XANH 300G
 • CẢI MẦM

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140105
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI MẦM
 • Hết hàng
  XÀ LÁCH XOONG
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  XÀ LÁCH XOONG

  22,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815230003
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH XOONG
 • MĂNG TÂY LOẠI LỚN SV 200G

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170026
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MĂNG TÂY LOẠI LỚN SV 200G
 • BÔNG THIÊN LÝ SV 200G

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170007
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG THIÊN LÝ SV 200G
 • BÔNG SO ĐŨA SV 200G

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170006
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG SO ĐŨA SV 200G
 • BÔNG KIM CHÂM SV 250G

  24,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170005
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG KIM CHÂM SV 250G
 • BÔNG HẸ

  29,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170004
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG HẸ
 • BÔNG BÍ SV 200G

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815170003
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG BÍ SV 200G
 • RAU MUỐNG BABY SV 250G

  17,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815140018
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MUỐNG BABY SV 250G
 • Hết hàng
  RAU MÁ VƯỜN SV 200G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  RAU MÁ VƯỜN SV 200G

  23,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140017
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MÁ VƯỜN SV 200G
 • RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV 200G

  18,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140015
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV 200G
 • CẢI BẸ TRẮNG SV 450G

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140005
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI BẸ TRẮNG SV 450G
 • Hết hàng
  ĐẬU ĐŨA SV 400G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  ĐẬU ĐŨA SV 400G

  22,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815100002
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU ĐŨA SV 400G
 • CẦN TÀU

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: 41109
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÀU
 • Hết hàng
  XÀ LÁCH ICEBERG
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  XÀ LÁCH ICEBERG

  34₫

  • Mã sản phẩm: 50024
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: XÀ LÁCH ICEBERG
 • NẤM ĐÔNG CÔ BÔNG KHÔ 100G TA

  60,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160100
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ BÔNG KHÔ 100G TA
 • NẤM ĐÔNG CÔ KHÔ 100G TA

  43,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160099
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ KHÔ 100G TA
 • NẤM TUYẾT TRẮNG 100G TA

  47,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160098
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM TUYẾT TRẮNG 100G TA
 • Hết hàng
  NẤM MÈO TRẮNG 100G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM MÈO TRẮNG 100G TA

  30,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815160095
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM MÈO TRẮNG 100G TA
 • NẤM BÀO NGƯ TRẮNG 200G TA

  11,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160089
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM BÀO NGƯ TRẮNG 200G TA
 • Hết hàng
  NẤM BÀO NGƯ SÒ TRẮNG 500G TA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NẤM BÀO NGƯ SÒ TRẮNG 500G TA

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160088
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM BÀO NGƯ SÒ TRẮNG 500G TA
 • NẤM HOÀNG KIM 170G TA

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160087
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM HOÀNG KIM 170G TA
 • NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI 200G TA

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160086
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÔNG CÔ TƯƠI 200G TA
 • NẤM LINH CHI NÂU 150G TA

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160082
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM LINH CHI NÂU 150G TA
 • NẤM LINH CHI TRẮNG 150G TA

  23,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815160081
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM LINH CHI TRẮNG 150G TA
 • NẤM ĐÙI GÀ HQ 200G TA

  32,800₫

  • Mã sản phẩm: 201815160080
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM ĐÙI GÀ HQ 200G TA
 • NẤM KIM CHÂM HQ 200G TA

  19,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815160075
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NẤM KIM CHÂM HQ 200G TA
 • Hết hàng
  NGÒ RÍ
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  NGÒ RÍ

  110₫

  • Mã sản phẩm: 40039
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGÒ RÍ
 • NGÒ ÔM

  34,400₫

  • Mã sản phẩm: 40072
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGÒ ÔM
 • Hết hàng
  TRÀ XANH
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  TRÀ XANH

  37,500₫

  • Mã sản phẩm: 46110
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: TRÀ XANH
 • HẸ LÁ

  30,000₫

  • Mã sản phẩm: 40022
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HẸ LÁ
 • HÀNH PARO

  63,700₫

  • Mã sản phẩm: 40066
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH PARO
 • HÀNH LÁ SV

  84,500₫

  • Mã sản phẩm: 40070
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH LÁ SV
 • Hết hàng
  HÀNH LÁ HƯƠNG
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  HÀNH LÁ HƯƠNG

  55₫

  • Mã sản phẩm: 40065
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH LÁ HƯƠNG
 • GIÁ SỐNG SV

  16,250₫

  • Mã sản phẩm: 46099
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: GIÁ SỐNG SV
 • Hết hàng
  GIÁ SỐNG
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GIÁ SỐNG

  17₫

  • Mã sản phẩm: 46023
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: GIÁ SỐNG
 • Hết hàng
  ĐẬU RỒNG
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  ĐẬU RỒNG

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: 37018
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU RỒNG
 • Hết hàng
  ĐẬU COVE TÚI LƯỚI
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  ĐẬU COVE TÚI LƯỚI

  33₫

  • Mã sản phẩm: 37010
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU COVE TÚI LƯỚI MEKO
 • ĐẬU BẮP

  25₫

  • Mã sản phẩm: 37031
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẬU BẮP
 • CẦN TÂY

  52,000₫

  • Mã sản phẩm: 41031
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÂY
 • CẦN TÀU DALAT

  42,000₫

  • Mã sản phẩm: 41030
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÀU DALAT
 • CẢI THẢO VRDL

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: 38032
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI THẢO VRDL
 • CẢI THẢO HỎA TIỄN VRDL

  38,000₫

  • Mã sản phẩm: 38033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI THẢO HỎA TIỄN VRDL
 • CẢI CẦU VỒNG T.VITA

  50₫

  • Mã sản phẩm: 41051
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẢI CẦU VỒNG T.VITA
 • BÔNG CẢI XANH

  54,000₫

  • Mã sản phẩm: 44114
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH
 • BÔNG CẢI TRẮNG

  82,000₫

  • Mã sản phẩm: 44113
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI TRẮNG
 • BẮP CẢI TRẮNG

  14,000₫

  • Mã sản phẩm: 38012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TRẮNG
 • BẮP CẢI TRÁI TIM VRDL

  45,000₫

  • Mã sản phẩm: 38029
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TRÁI TIM VRDL
 • BẮP CẢI TRÁI TIM

  33,000₫

  • Mã sản phẩm: 38009
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TRÁI TIM
 • BẮP CẢI TÍM VRDL

  45,500₫

  • Mã sản phẩm: 38028
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TÍM VRDL
 • BẮP CẢI TÍM

  38,000₫

  • Mã sản phẩm: 38006
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TÍM
 • Bắp cải thảo

  25,000₫

  • Mã sản phẩm: 38023
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI THẢO

Bộ lọc sản phẩm

Giá
Best of Nature
Best of Nature