• Tầng B1 - Tòa nhà LE'MAN - 117 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • [email protected]
 • 090.291.6704

Rau

(44 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:
 • CẦN TÂY - 100G

  3,900₫

  • Mã sản phẩm: 41031
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CẦN TÂY
 • CẢI THẢO - 100G

  3,800₫

  • Mã sản phẩm: 38020
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BẮP CẢI TÍM VRDL - 100G

  5,700₫

  • Mã sản phẩm: 38028
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI TÍM VRDL
 • CẢI BÓ XÔI - 100G

  6,300₫

  • Mã sản phẩm: 41021
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BẮP CẢI ĐÀ LẠT - 100G

  3,800₫

  • Mã sản phẩm: 38035
  • Thương hiệu: BON Grocer
  • Mô tả ngắn: BẮP CẢI
 • XÀ LÁCH MỠ THỦY CANH VRDL - 100G

  6,700₫

  • Mã sản phẩm: 51070
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BÔNG CẢI XANH - 100G

  9,100₫

  • Mã sản phẩm: 44089
  • Thương hiệu: BON Grocer
  • Mô tả ngắn: BÔNG CẢI XANH
 • CẢI THÌA - 100G

  4,900₫

  • Mã sản phẩm: 41111
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BAP CAI TRAI TIM DALAT

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: 38029
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • XÀ LÁCH XOẮN THỦY CANH VRDL - 100G

  6,700₫

  • Mã sản phẩm: 50012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HÀNH LÁ SV - 100G

  9,100₫

  • Mã sản phẩm: 40070
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HÀNH LÁ SV
 • RAU TÍA TÔ

  6,300₫

  • Mã sản phẩm: 40037
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU TIA TO
 • RAU ÔM - 100G

  6,800₫

  • Mã sản phẩm: 40032
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • CẢI NGỌT - 100G

  4,400₫

  • Mã sản phẩm: 41004
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • NGÒ GAI - 100g

  6,800₫

  • Mã sản phẩm: 40025
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGO GAI BB&CC 50G
 • NGÒ RÍ - 100G

  15,400₫

  • Mã sản phẩm: 40012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: NGÒ RÍ
 • RAU MUỐNG NƯỚC - 100G

  4,200₫

  • Mã sản phẩm: 41042
  • Thương hiệu: BON Grocer
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HÚNG QUẾ - 100G

  6,300₫

  • Mã sản phẩm: 40046
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HUNG QUE
 • GIÁ SỐNG SV - 100G

  4,200₫

  • Mã sản phẩm: 46099
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: GIÁ SỐNG SV
 • BÔNG CẢI TRẮNG ĐÀ LẠT - 100G

  8,400₫

  • Mã sản phẩm: 44126
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HÚNG CÂY - 100G

  6,700₫

  • Mã sản phẩm: 40028
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HUNG CAY
 • HÚNG LŨI - 100G

  10,500₫

  • Mã sản phẩm: 40029
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: HUNG LUI BB&CC 50G
 • CẢI NGỒNG BABY SV - 300G

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140007
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • ĐỌT RAU MUỐNG SV - 200G

  20,500₫

  • Mã sản phẩm: 201812260044
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • CẢI THÌA BABY SV - GÓI 300G

  30,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140011
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • CẢI NGỌT BABY SV - GÓI 450G

  31,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815140008
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • RAU DIẾP CÁ - 100G

  6,000₫

  • Mã sản phẩm: 10068
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • XA LACH LOLO XANH DALAT - 100G

  5,200₫

  • Mã sản phẩm: 50058
  • Thương hiệu: BON Grocer
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • CẢI BẸ XANH - 100G

  4,400₫

  • Mã sản phẩm: 41019
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • SẢ CÂY - 100G

  4,900₫

  • Mã sản phẩm: 40047
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BẠC HÀ - 100G

  5,600₫

  • Mã sản phẩm: 44059
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: BAC HA
 • CẢI BẸ XANH NON SV 400G

  34,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140006
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: CAI BE XANH NON SV 400G
 • RAU MUỐNG BABY SV 250G

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140018
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: RAU MUỐNG BABY SV 250G
 • NẤM LINH CHI TRẮNG 150G

  34,800₫

  • Mã sản phẩm: 2118111118
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • NẤM ĐÙI GÀ LỚN 200G

  39,000₫

  • Mã sản phẩm: 2118111113
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • ĐỌT MỒNG TƠI SV 500G

  34,500₫

  • Mã sản phẩm: 201815140012
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DOT MONG TOI SV 500G
 • NẤM LINH CHI NÂU 150G

  33,600₫

  • Mã sản phẩm: 2118111117
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • NẤM ĐÙI GÀ BABY 300G

  49,500₫

  • Mã sản phẩm: 2118111115
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • NẤM ĐÙI GÀ LỚN 300G

  38,000₫

  • Mã sản phẩm: 2118111114
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • GIÁ SỐNG SV - 250G

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: 201812260043
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • RAU DỀN CƠM LÀM SẠCH SV - GÓI 200G

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: 201815140015
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • MỒNG TƠI - 100G

  6,300₫

  • Mã sản phẩm: 41033
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HÀNH PARO - 100G

  2,500₫

  • Mã sản phẩm: 40066
  • Thương hiệu: BON Grocer
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • NẤM KIM CHÂM 150G

  18,900₫

  • Mã sản phẩm: 2118111116
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
BON GROCER
BON GROCER