Đổi trả hàng – Bon Grocer
  • 117 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, TPHCM
  • support@romea.vn
  • 028-39302885

Đổi trả hàng

Đổi trả hàng:

Chỉ chấp nhận đổi trả cho toàn bộ đơn hàng, không áp dụng đổi trả một món trong đơn hàng.

(Return of goods:     Can accept returns for the whole order, but no partial returns.     (To confirm documentation).

Bon Grocer
Bon Grocer